Zaznacz stronę

ARCHITEKTURA

Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem architektów, inżynierów budownictwa, mykologów, konserwatorów zabytków oraz historyków sztuki. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, poszukując najskuteczniejszych rozwiązań. Współpracujemy z szeregiem wyspecjalizowanych laboratoriów badawczych w celu precyzyjnego rozpoznania obiektu.

 

Realizujemy opracowania projektowe w zakresie:

 • inwentaryzacji obiektów zabytkowych
 • kwerendy historycznej obiektów
 • badań stratygraficznych
 • badań mykologicznych
 • badań wilgotnościowych
 • skanowania 3D
 • inwentaryzacji 3D
 • nalotów dronem
 • fotogrametrii na podstawie zdjęć i skanów 3D
 • nadzorów archeologicznych
 • wirtualnego zwiedzania

Realizacje

Projekty